בסוף היחידה אנחנו יכולים ... לערוך השוואה בין דרכי למידה והוראה בעבר ובהווה . להביע עמדה מנומקת בנושא העתיד של בית הספר . לומר טיעונים בעד וטיעונים נגד חידושים בבית הספר . לכתוב חיבור אישי המתאר חוויות מבית הספר . לראיין בני משפחה על הזיכרונות שלהם מבית הספר . לתאר ציורים ותמונות העוסקים בנושאים של למידה .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית