ממי תלמידים לומדים ? האם תלמידים לומדים רק ממורים או מהורים ? וממי המורים לומדים ? שאלות כאלה ואחרות מעסיקות את בני האדם מאז ומתמיד . אחד מן הפתגמים העתיקים ביותר בעברית מנסה לתת תשובה לשאלות אלו : מ כּ ל מלמדיי ה שׂכּ לתי , וּ מתלמידיי – י וֹ תר מ כּוּ לם تعلمنا مع تلاميذنا كيف نتعلم החלק הראשון של הפתגם אומר : למדתי משהו מכל מי שלימד אותי – מהמורים או מהחברים שלי . כל אחד לימד אותי משהו . החלק השני של הפתגם אומר : למדתי מהתלמידים שלי הכי הרבה . קוראים שיחה בעלילון ה שׂכּ לתי – הפועל " להשכיל" בא מן המילה שׂ כל . משמעות הפועל " להשכיל " היא להרחיב את הדעת , כלומר ללמוד .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית