| קוראים שיר מכ וֹ נת שׁ יע וּ רים , מכ וֹ נת שׁ יע וּ רים , המ וּ צר המ וּשׁ לם בּ מאה הע שׂ רים ! מכניסים שׁ אלה , ל וֹ חצים על כּ פת וֹ ר , מכניסים אג וֹ רה בּ חריץ מאח וֹ ר ות וֹךְ ע שׂ ר שׁ ני וֹ ת י וֹ צא ה פּ תר וֹ ן , יפה ונקי , בּ ר וּ ר ונכ וֹ ן . הנה למ שׁ ל – " שׁ ל וֹשׁ וע וֹ ד שׁשׁ ? " הת שׁוּ בה שׁ יצאה – " ע שׂ רים וחמ שׁ " . רק רגע אחד – " ע שׂ רים וחמ שׁ ? " זה לֹ א מ וּשׁ לם , אני ח וֹשׁשׁ . מתוך : אור בעליית הגג , תרגמו : בני הנדל ושחר הנדל , 1993 The" Homework Machine " from A LIGHT IN THE ATTIC , by Shel Silverstein . © 1981 , renewed 2002 Evil Eye LLC . By permission of Edite Kroll Literary Agency Inc . חריץ - מבינים ועונים א . מה " עושה " מכונת השיעורים ? ב . מה צריך לעשות כדי להפעיל אותה ? 1 2 3  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית