| סיפור בתמונות האם יש לכם ל וּ ח בכיתה ? ומה עם מס ךְ ומקרן ? לא תמיד החפצים האלו היו בכיתות . לכל חפץ יש היסטוריה , וכך גם ללוח הכיתה . קראו את הסיפור בתמונות בעמודים . 171 - 170 קוראים ומדברים גבס - מקרן- א . הקטע מתאר את ההיסטוריה של הלוח . 1 כמה סוגים של לוחות מתוארים בקטע ? 2 מה הלוח הקדום ביותר בקטע ? 3 מה הלוח המודרני ביותר ? ב . כיצד שינה לוח הצפחה את הלמידה בכיתה ? ג . מהם היתרונות והחסרונות של כל אחד מהלוחות בקטע ? רשות בזוגות  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית