קוראים קטע מסיפור על פי טהא ח וּ סיין 1 הוא לא יודע איך הוא למד את הקוראן בעל פה , והוא לא זוכר איך הוא התחיל ללמוד אותו . הוא זוכר פעמים שהגיע אל ה כּוּ תא בּ על כתפיו של אחד מאחיו , כי הכותאב היה רחוק והוא היה חלש מכדי ללכת מרחק כזה ברגל . הוא זוכר כיצד ישב יום אחד על הרצפה , מול " מ וֹ רנ וּ " וסביבו זוגות נעליים שהיה משחק בהן . " מורנו " היה 5 יושב על בּ ימת עץ קטנה , לא גבוהה ולא נמוכה , מימין לכניסה אל הכותאב , וכך כל מי שנכנס היה עובר על פני " מורנו " . כש " מורנו " היה מגיע אל הכותאב , הוא היה מוריד את המעיל ומגלגל אותו כמו כרית קטנה . אחר כך הוא היה ח וֹ לץ את ח וֹ לץ - נעליו , יושב על הבימה , ומתחיל לקרוא את שמות הילדים ... הוא זוכר שבפעם אחרת הוא כבר לא ישב על הרצפה ליד הנעליים , אלא על הבימה 10 לימינו של " מורנו " , ו " מורנו " מלמד אותו לדקלם פסוקים . הוא כבר סיים ללמוד את הקוראן , ועכשיו התחיל לחזור עליו פעם שנייה והוא עוד לא בן תשע . הוא זוכר בּ ביר וּ ר את היום שבו " חתם את הקוראן " . כמה ימים קודם בּ ביר וּ ר - לכן " מורנו " התחיל לדבר אתו על סיום הקוראן וכיצד ישמח את ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית