| קוראים שיחה מאי : סבא , המורה ביקשה מאתנו לשאול אותך איפה למדת . אני רוצה שתספר לי על בית הספר שלך . סבא : אה ... בשמחה ! כשהייתי ילד , הלכתי לבית הספר הציבורי שהיה כאן בכפר . מאי : באיזה גיל התחלת ללמוד ? סבא : לא היה גן ילדים באותם זמנים . נשארתי בבית עם אימא והלכתי לבית ספר בגיל . 6 מאי : ואיפה היה בית הספר ? סבא : בית הספר היה בבניין גדול . אני זוכר שמחוץ לבניין הייתה חצר גדולה , שם היינו משחקים בין השיעורים , ורואים את המסגד . מאי : כמה תלמידים הייתם בכיתה ? סבא : לפעמים עשרים , לפעמים עשרה . לא היה אז ח וֹ ק חינ וּךְ ח וֹ בה . לפעמים לא הלכנו לבית הספר ונשארנו לעזור לאבא ולאימא בבית או בשדה . לא כל התלמידים בכיתה היו בני אותו גיל . לפעמים באותה כיתה ישבו תלמידים בני שש , בני שבע או בני תשע . מאי : ומה למדתם ? סבא : למדנו את השפה הערבית , למדנו את הק וּ ראן וגם למדנו על הדת . מאי : איך למדתם את הקוראן ? סבא : עבדנו בקבוצות . ממש כמוכם . המורה היה יושב בכל פעם עם כמה תלמידים . המורה היה קורא פסוקים מהקוראן , ואנחנו היינו חוזרים אחריו . המורה הקשיב לכל תלמיד שקרא , ותיקן את הטעויו...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית