| קוראים חיבור קוראים ומדברים א . מה אפשר ללמוד מהחיבור של התלמיד על בית הספר במסופוטמיה ? ב . החיבור מתאר את המורה , את התלמיד ואת האבא שלו . 1 איך התלמיד מרגיש כּ ל פּ י המורה ? 2 איך האבא מרגיש כלפי המורה ? ג . האם התלמיד מתאר בחיבור חוויה טובה ? נמקו את תשובתכם . קוראים ועונים א . לפי החיבור , אילו דברים אסור לעשות בבית הספר של התלמיד ? כּ ל פּ י - ב . התלמיד כתב בחיבור את החוויה שלו מיום לימודים אחד . כדי לתאר את החוויה הוא השתמש בשמות עצם , תארים , פעלים , מילות יחס , ביטויי רגש וביטויי זמן . מצאו בחיבור את חלקי הדיבר הבאים , והשלימו את הטבלה לפי הדוגמאות .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית