בסוף היחידה אנחנו יכולים ... להבחין בין תיאור מציאותי לתיאור מוגזם או דמיוני . להשתמש בביטויי הגזמה בשיחות יומיומיות . לכתוב ערך אנציקלופדי לפי מבנה נתון . להשוות בין סיפורי עם ואגדות מתרבויות שונות . להביע דעה כלפי אורח חיים מוגזם או מאוזן . לספר אגדה או סיפור הרפתקה שיש בהם הגזמה , באמצעות מצגת או סרטון .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית