| מתבוננים בכרזות לפניכם שתי כרזות . בכל אחת מהכרזות יש חלק חזותי – תמונה או ציור , וחלק מילולי – מילים או ביטויים . מתבוננים ומדברים חז וּ תי - מיל וּ לי - כרזה א א . תארו מה רואים בכרזה . ב . מה המסר של הכרזה ? ג . 1 מה מוגזם בכרזה ? 2 מדוע נע שׂ ה שימוש בהגזמה בכרזה זו ?  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית