קוראים ער ךְ אנציקל וֹפּ די אנציקלופדיה ערכים חדשים היסטוריה שאלות  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית