בסוף היחידה אנחנו יכולים ... לדבר על תפקידיו השונים של הבית . להציג עמדה של מישהו ולהביע דעה עליה . לתאר את הבית ואת החדר שלנו . להבין ולתת הוראות בעל פה ובכתב כיצד להגיע ממקום למקום . לתאר בעל פה ובכתב מנהגים לשמירה על הבית בתרבויות שונות . לספר על שיחה בדיבור עקיף .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית