קוראים וכותבים כתבו הגדרות למילים בתשבץ כמו בדוגמאות . . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 בבית הולכים על ה . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 . 11 . 12 מילה נוספת ל " דרך " .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית