| ריבוי שמות עצם קוראים ומבינים א . קראו בקול את שמות העצם בזכר בשתי הטבלאות . ב . מהי סיומת צורת הרבים של שמות העצם בטבלה ? 1 מהי סיומת צורת הרבים בטבלה ? 2 ג . לאילו עוד שמות עצם שאתם מכירים יש סיומת רבים דומה לזו שבטבלה ? 2 האם הם ממין זכר או ממין נקבה ? שמות עצם בזכר טבלה 1  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית