| קוראים שיחות א . אל הבית של מאהר ביפו יותם : הלו , מאהר ? מאהר : מדבר . יותם : זה יותם . התלמיד החדש בכיתה . זוכר ? מאהר : כן . בטח שאני זוכר . מה נשמע ? יותם : בסדר גמור . אז קבענו שאבוא אליך היום . מאהר : כן . בערך בעוד עשר דקות . יותם : יופי . אתה גר ברחוב א בּ ן ר וּ שד , נכון ? מאהר : כן . מאיפה אתה מגיע ? יותם : אני גר ברחוב הל וֹ ט וּ ס מספר . 13 זה בפינת רחוב יפת . איך מגיעים אליך ? מאהר : אתה יוצא מהבית שלך והולך ישר עד רחוב צנ וֹ בר ושם פּוֹ נה ימינה . יותם : בסדר . ישר וימינה . מאהר : נכון . אז אתה ממשיך בצנובר ישר , וּ ב פּ נייה השנייה אתה פונה שמאלה אל אחיל וּ ף , ואחר כך מיד ימינה אל הערמ וֹ ן . יותם : רגע , רגע ... ישר בצנובר , שמאלה באחילוף , ימינה בערמון . מאהר : בדיוק . אחר כך אתה ממשיך ישר ברחוב הערמון עד שאתה מגיע לפנייה שמאלה אל רחוב אבן רושד . הכתובת שלי היא רחוב אבן רושד . 16 יותם : אני צריך לחצ וֹ ת את ה כּ ביש ? מאהר : כן . אתה ח וֹ צה את רחוב הערמון . הבית שלי בצד השני ב פּ ינת אבן רושד . יותם : יופי . מצוין . תודה . מאהר : אז נתראה עוד מעט . יותם : להתראות ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית