קוראים ומבינים ל " בית הארץ - ישראלי הקדום " היו ארבעה מרחבים : המרחב הראש וֹ ן שימש כחצר . המרחב השנישימש כחדר עבודה . המרחב השלישישימש כמטבח . המרחב הרביעישימש כחדר שינה . המילים המודגשות : ראשון , שני ... נקראות מספרים סודרים . א . השלימו : השורש של המילה " סודרים " הוא - - . ב . איזו מילה אחרת מהשורש של " סודרים " אתם מכירים ? שימו לב בעברית , כמו בערבית , יש מספרים סודרים לשמות עצם בזכר , ומספרים סודרים לשמות עצם בנקבה . את ימי השבוע אנו מציינים במספרים סודרים : יום ראשון , יום שני , יום שלישי , יום רביעי , יום חמישי , יום שישי . ליום השביעי בשבוע בישראל קוראים : שבת . ג . תנו דוגמה למצב נוסף שבו אנחנו משתמשים במספרים סודרים .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית