קוראים קטע מידע מבינים ומדברים א . הבית הקדום היה " בית צר ובו ארבעה מרחבים " . מה עשו בני הבית בכל אחד מהמרחבים ? ב . במה הבית המתואר בקטע דומה לבית שלכם , או שונה מהבית שלכם ? ג . למה הארכיאולוגים נתנו לסוג הבית הזה את השם " הבית הארץ - ישראלי הקדום " ? מבינים ועונים א . השלימו את מסקנות הארכיאולוגים לפי הקטע . השרידים באתר הארכיאולוגי בתל מגידו נמצאו שרידים של הרבה בתים מהמאה העשירית לפני הספירה . במרחב הראשון נמצאו חרסים ואבנים עם סימני שריפה . במרחב השני נמצאו שרידי צמר . במרחב השלישי נמצאו בורות ברצפת החדר .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית