| קלוז א . קראו את הקטע עד הסוף . ב . השלימו את המילים החסרות בעזרת מחסן המילים . שימו לב שעל הפועל להתאים למשפט בזמן ובגוף . רגליים רופאים ליצן חיים בריא תודה כואב לשבור לבקר טיפש בזוגות ג . קראו בקול ובדקו את ההשלמות . ג ' וחא הוא דמות שמופיעה בהרבה סיפורים . בחלק מהסיפורים ג ' וחא הוא חכם , ובסיפורים  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית