בעברית ובערבית יש פתגמים הכתובים שונה , אבל הם מביעים רעיון דומה , למשל : איזה וּ עשיר ? השמח ׂ בּ חלק וֹ كثر الما لا يشتري السعادة ( מסכת אבות , פרק ד משנה א ) . עשיר הוא אדם שיש לו הרבה כסף ונכסים . ואיך קוראים בעברית לאדם שאין לו כסף או נכסים ? ... שמח בחלקו הוא אדם ששמח במה שיש לו . קוראים שיחה בעלילון איזו משפחה מאושרת ! כמו שאומרים : " איזהו עשיר ? השמח בחלקו " .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית