| התאמת הפועל " כואב " לאיברי הגוף קוראים ומבינים שימו לב בעברית מתאימים את הפועל " כואב " לאיבר הגוף : זכר , נקבה , רבים , רבות כואב כואבת כואבים כואבות  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית