| לומדים את שמות האיברים ראש שערות מצח עין , עיניים אוזן , אוזניים לחי , לחיים שן , שיניים צוואר גב כּ תף , כּ תפיים יד , ידיים לב מר פּ ק , מר פּ קים בטן כּ ף יד , כּפּוֹ ת ידיים אצבע , אצבעות רגל , רגליים בּ ר ךְ , בּ ר כּ יים כּ ף רגל , כּפּוֹ ת רגליים לשון מ וֹ תן , מ וֹ תניים פה  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית