קוראים ומבינים תרשים עמודות במפעל הגלידה " קור - עוד " ערכו ניס וּ י : קבוצה אחת של עובדים צפתה בסרט מצחיק בכל יום חמישי . קבוצה שנייה של עובדים צפתה בסרט מתח . לאחר שנה בדקו כמה ימים נעדר כל עובד מהמפעל בגלל חופשת מחלה . א . לפי התרשים סמנו נכון או לא נכון . 1 העובדים שצפו בסרטים מצחיקים היו חולים יותר מהעובדים שצפו בסרטי מתח . נכון / לא נכון 2 הסרטים המצחיקים משפיעים לטובה על בריאות העובדים . נכון / לא נכון 3 הגרף מתאים לטענה המרכזית של המאמר " הצחוק טוב לבריאות " . נכון / לא נכון ב . מה הקשר בין התרשים לבין המאמר " הצחוק טוב לבריאות " ?  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית