| " קוראים " בול כשרוצים לשלוח מכתב בדואר , מדביקים בּוּ ל על מעטפה ומכניסים אותה מעטפה - לתיבת הד וֹ אר . לפני המצאת הדואר האלקטר וֹ ני , אנשים שלחו הרבה מכתבים בדואר , והבולים היו מ וּכּ רים מאוד . כיום שולחים מכתבים רשמיים בדואר , ולפעמים שולחים גם מכתבים אישיים . פּ עמים רבות מכינים בול חדש לקראת אירוע חשוב או לכב וֹ ד אדם מיוחד ומשתמשים בבול גם כתמונת א וֹ מנ וּ ת כדי להעביר מסר חשוב . מבינים ועונים הסתכלו על הבול שלפניכם וכתבו : א . מה שם הבול ? ב . באיזו שנה הוא יצא ? ג . באילו שפות כתוב על הבול ? ד . מי צייר את הבול ? ה . כמה עולה הבול ? מבינים ומדברים בזוגות בבול רואים שתי דמויות – ליצנית וילד . א . תארו את הדמויות : 1 איפה הן נמצאות ?  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית