נש בּ ע , להישבע - يقسم צד , לצ וּ ד - يصطاد שׂוֹ רד , ל שׂ ר וֹ ד - يصمد מיליות אל - إلى שונות בּ ער ךְ - تقريبا כּ דאי - يجدر ע וֹ מד להיגמר - على وشك الانتهاء מילים לועזיות אוורסט ( ז ' ) - الإڤرست אנא פּוּ רנה ( ז ' ) - أنافورنا אפריקה ( נ ' ) - أفريقيا ג וֹ רילה ( נ ' ) - غوريلا המ בּוּ רגר ( ז ' ) - همبورغر ז וֹ א וֹ ל וֹ גיה ( נ ' ) - علم الحيوان מ וֹ טיבציה ( נ ' ) - حافز מילקשייק ( ז ' ) - ملكشيك נ פּ אל ( נ ' ) - نيبال סנדוויץ ' ( ז ' ) - شطيرة פּ טנט ( ז ' ) - آلية  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית