| קלוז קוראים ומשלימים מילים א . קראו את הקטע עד הסוף . ב . השלימו את המילים החסרות בעזרת מחסן המילים . שימו לב שעל הפועל להתאים למשפט בזמן ובגוף . להימצא להירטב להיבהל להיעלם להיפצע להישאר להילחם להיפגע להישבר להירדם בזוגות ג . קראו בקול ובדקו את ההשלמות .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית