מאזינים וכותבים | שיר האזינו לשיר בספרים סגורים וכתבו את המילים החוזרות שוב ושוב בשיר . מ כּ ר - חבר , ידיד אדם בּ ת וֹךְ עצמ וֹ ה וּ א גר בּ ת וֹךְ עצמ וֹ ה וּ א גר . לפעמים עצ וּ ב א וֹ מר ה וּ א , לפעמים ה וּ א שׁ ר , לפעמים פּוֹ תח דלת לק בּ ל מ כּ ר אבל אבל לר וֹ ב ,  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית