שמות פעולה בבניין נפעל קוראים ומבינים שימו לב הי שׂ רד וּ ת , היעדר וּ ת , היעלמות והימצאות הן שמות פעולה בבניין נפעל . הניקוד של האות ה הוא הםםם וּ ת . בכתיב חסר : השרד וּ ת , המצא וּ ת , ובכתיב מלא : הישרדות , הימצאות – וכך אנו כותבים . כשהאות הראשונה בשורש היא אות גרונית : א ' , ה ' , ח ' , ר ' , ע ' – הניקוד משתנה ל - ה ……… וּ ת . בכתיב חסר : העלמ וּ ת , העדר וּ ת , ובכתיב מלא : היעלמות , היעדרות – וכך אנו כותבים . כותרות מן העיתון א . קראו בקול את הכותרות וסמנו את שמות הפעולה . ב . בקבוצות  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית