קוראים ומדברים קראו בקול את הקטע שלפניכם ושימו לב לפעלים המודגשים . בריאן מספר על היום הראשון אחרי התרסקות המטוס : " אחרי התרסקות המטוס , נשארתי ליד האגם כל היום . בלילה נרדמתי על החוף . כל הבגדים שלי נרטב וּ מהמים באגם . המעיל שלי נקרע , וגם השעון שלי נש בּ ר . אני נכנסתי לאגם , אבל לא ראיתי את המטוס . הוא נע ֱ לם ... " א . באיזה זמן הפעלים המודגשים ? ב . מה משותף לכל הפעלים האלה ? קוראים , אומרים וכותבים א . קראו בקול את הנטייה . שימו לב בבניין נפעל , הפועל בגוף שלישי יחיד ( הוא ) זהה בזמן הווה ובזמן עבר – רק עכשיו הוא נכנס הביתה . אתמול הוא נכנס הביתה מאוחר .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית