| מכירים בניין קוראים ושמים לב א . קראו את המשפטים וסמנו את הפעלים . הזרעים של צמח שושנת יריחו נמצאים בענפים . הצמחים ״נרדמים״ בעונת הקיץ , והענפים נסגרים . בחורף הענפים נפתחים , והזרעים נכנסים לאדמה . ב . קראו בקול את הפעלים שסימנתם . ג . מה משותף לפעלים אלה ? בניין נפעל – גזרת השלמים – זמן הווה קוראים , אומרים וכותבים א . קראו בקול את נטיית הפועל נכנס . הגוף אני / אתה / הוא אני / את / היא אנחנו / אתם / הם אנחנו / אתן / הן  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית