| לומדים את הנטייה קוראים ומבינים א . קראו בקול את המשפטים . 1 הגורילות מתקרבות לדיאן פוסי . הן מתקרבות אליה . 2 עופרי וגל מתקשרים לפקח . הם מתקשרים אליו . 3 הגורים הלכו לגורילות . הגורים הלכו א ֲ ליהן . ב . קראו בקול את נטיית מילת היחס " אל " בכל הגופים . ( אני ) אליי ( אתה ) אלי ךָ ( את ) אליי ךְ ( הוא ) אליו ( היא ) אליה ( אנחנו ) אלינ וּ ( אתם ) אליכם ( אתן ) אליכן ( הם ) אליהם ( הן ) אליהן  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית