| קלוז קוראים ומשלימים מילים דיסק - א וֹ ן - קי - המילה העברית : החסן נייד א . קראו את הקטע עד הסוף . ב . השלימו את המילים החסרות בעזרת מחסן המילים . שימו לב שעל הפועל להתאים למשפט בזמן ובגוף .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית