קוראים ומדברים בזוגות א . המילים המודגשות בקטע שלפניכם הן שמות פעולה . קראו בקול את הקטע ושימו לב לשמות הפעולה . הילד בסיפור " המתנות של דוד בני " קיבל מתנה שהיא המצאה מיוחדת . הוא ניסה להשתמש במתנה ללא הצלחה . לכן הוא קיבל החלטה להיות ממציא ולהמציא מכשיר שמתקן המצא וֹ ת . ב . חשבו ואמרו : מה מיוחד בשמות הפעולה ? שימו לב המצאה , הצלחה והחלטה הן שמות פעולה בבניין הפעיל . שמות הפעולה הם שמות עצם המספרים על פעולה שעושים .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית