בעברית ובערבית יש פתגמים הכתובים שונה , אבל הם מביעים רעיון דומה , למשל : לה בּ יע - מ בּ יעים - אין דבר הע וֹ מד בּ פני הרצ וֹ ן من جد وجد תומאס אדיסון רצה להמציא נורה חשמלית . הוא ניסה וניסה , ובסוף הוא הצליח . על אדיסון אפשר לומר : " אין דבר העומד בפני הרצון " . קוראים שיחה בעלילון  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית