| קוראים עלילונים א מה סוד ההצלחה שלהם ? הם ח ֶ בר ֶ ' ה חרוצים . הם לא מפסיקים לחשוב ולעבוד ... ב  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית