| מכירים בניין מבינים ומדברים א . קראו את הקטע ושימו לב לפעלים המודגשים . מה עוד תומאס אדיסון סיפר לעיתון ? " אני כבר מתחיל לחשוב על המצאה חדשה . אני מס בּ יר לעובדים שלי במפעל על ההמצאה . אנחנו לא מפסיקים לעבוד על ההמצאה כל היום . בלילה אנחנו מדליקים את האור וממשיכים לעבוד " . ב . הפעלים המודגשים הם בבניין הפעיל . קראו אותם בקול . מה משותף לפעלים האלה ? קוראים ו שׂ מים לב לצורות הפועל קראו בקול את נטיית הפועל מדליק . הגוף אני / אתה / הוא אני / את / היא אנחנו / אתם / הם אנחנו / אתן / הן הפועל מדליק מדליקה מדליקים מדליק וֹ ת  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית