| ק וֹ ראים ידיעה עית וֹ נאית מבינים ומדברים א . הידיעה העיתונאית מספרת על שתי המצאות של אדיסון . מהן ? ב . אדיסון היה ממציא . מדוע אנשים קראו לו " הקוסם הגדול " ? ג . תארו את חיי האנשים לפני המצאת הנורה החשמלית . השתמשו במילים האלה : חושך , אור , נר , נורה , לעבוד , לטייל , ללמוד , לשחק , לישון , להדליק , להתחיל . ד . הסבירו את המשפט : " תקופה חדשה מתחילה היום – חיים של אור ! " מבינים ועונים א . 1 לפי הידיעה העיתונאית בעמוד , 6 כתבו נכון או לא נכון ליד כל משפט .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית