בלונה פארק 1 בתור לרכבת ההרים עמדו 12 ילדים . המפעיל הודיע שיפעיל את הרכבת רק כשיהיו 25 ילדים לפחות . לכמה ילדים לפחות הם היו צריכים לחכות ? חישוב : תשובה : 2 רכבת ההרים הופעלה כשהיו עליה 25 ילדים . מספר המקומות שיש בה גדול ב - 15 ממספר הילדים שהיו עליה . כמה מקומות יש ברכבת ההרים ? חישוב :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית