תוכן העניינים א . חזרה והעמקה 09 ב . בעיות דו - שלביות 49 ג . בעיות דו - שלביות - המשך 010 ד . בעיות רב - שלביות 410 ה . בעיות לא שגרתיות ( בל " ש ) 610 למורה אחת לשבוע ( או אחת לשבועיים ) מומלץ לייחד שיעור אחד לפתרון בעיות לא שגרתיות ( בל " ש ) מעמודים . 110 - 106 חשוב לתת לתלמידים זמן מספיק לעבודה בקבוצה , כדי שהם יוכלו לשוחח זה עם זה על דרכי הפתרון ועל התשובות האפשריות . לאחר שיתמודדו רוב התלמידים עם הבעיה הנדונה , מומלץ לערוך אתם דיון . הרחבה - במדריך למורה . אין חשיבות לסדר הפתרון של הבעיות .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית