איך קוראים מספרים גדולים ? כדי להקל את הקריאה רושמים פסיק ( , ) בין קבוצות של 3 ספרות מימין לשמאל . כל קבוצה קוראים כמספר נפרד ומוסיפים את שם הקבוצה ( חוץ מיחידות ) . אפשר להיעזר בטבלת המבנה העשרוני . לדוגמה : . 23 , 456 , 345 את המספר קוראים כך : עשרים ושלושה מיליון , ארבע מאות חמישים ושישה אלף , שלוש מאות ארבעים וחמש . 1 השלימו את הסדרות בקפיצות שוות .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית