1 איך קוראים את המספר ? 100 , 000 ניעזר בטבלת המבנה העשרוני כך : במילים : מאה אלף איך קוראים את המספר ? 257 , 520 ניעזר בטבלת המבנה העשרוני כך : במילים : מאתים חמישים ושבעה אלף , חמש מאות ועשרים  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית