מי עוקב ומי קודם ? 1 השלימו את המספר העוקב לכל מספר . דוגמה 23 , 157 23 , 156 | 61 , 432 א | 35 , 925 ב | 41 , 709 ג | 99 , 095 ד | 16 , 900 ה | 20 , 000 ו | 45 , 909 ז | 27 , 799 ח 3 א . איזה מספר תלת - ספרתי הוא הגדול ביותר ? איזה מספר ארבע - ספרתי הוא הקטן ביותר ? ב . איזה מספר ארבע - ספרתי הוא הגדול ביותר ? איזה מספר של חמש ספרות הוא הקטן ביותר ? ג . איזה מספר של חמש ספרות הוא הגדול ביותר ? 2 היעזרו בפעילות 1 ופתרו .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית