סימטרייה משולשים לבדיקת סימטרייה שיקופית לעמוד 65 סימטרייה משולשים לבדיקת סימטרייה סיבובית לעמוד 67 סימטרייה מרובעים לבדיקת סימטרייה שיקופית  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית