1 חג החנוכה מתחיל ב – כה בכסלו ונמשך שמונה ימים . א . צ oe בעו בצהוב את כל ימי חג החנוכה בלוח השנה תשס " ו ( X שמו חנוכה במקום המתאים ) . ב . השלימו לפי לוח השנה תשס " ו : היום הראשון של חנוכה בתשס "ו יום בשבוע : תאריך עברי : תאריך לועזי :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית