1 בנו כל גוף מקוביות שצלען 1 ס " מ . רשמו מה הנפח בקוביות כאלה . דוגמה 2 לפניכם סרטוט של גופים הבנויים מקוביות שצלען 1 ס " מ . שערו תחילה מהו הנפח של כל גוף . בנו את הגופים , ובדקו את השערותיכם . יש לשים לב לקוביות שאין רואים . כאשר התלמידים יבנו כל גוף , הם ייווכחו שהקוביות האלה חייבות להימצא . עם זאת יש מקרים שבהם ייתכנו קוביות נסתרות , אך אין הכרח בקיומן . במקרים כאלה יהיו תשובות אפשריות שונות .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית