1 סימטרייה שיקופית במשולשים קחו את דף הגזירה : משולשים לבדיקת סימטרייה שיקופית ( בסוף החוברת ) . א . גזרו את המשולשים . הקפידו לגזור כל משולש במדויק . ב . מיינו את המשולשים על פי צלעותיהם וכתבו על כל משולש : שווה - שוקיים שאינו שווה - צלעות או שווה - צלעות  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית