1 א . האם לצורה ש יש סימטרייה שיקופית ? ( בדקו באחת הדרכים שלמדתם . ) ב . מצאו קו סימטרייה של הצורה ( על ידי קיפול השקף המתאים או על ידי שיקוף במראה ) . סרטטו את הקו שמצאתם . ג . האם תוכלו למצוא עוד קווי סימטרייה ? אם כן , סרטטו אותם . כמה קווים מצאתם ? ! לצורה שיש לה סימטרייה שיקופית יכולים להיות כמה קווי סימטרייה . 2 רק שניים מהקווים המרוסקים הם קווי סימטרייה של הצורה .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית