אני התאמתי את השקף של צורה א לצורה שבלוח המשחק . אחר כך סובבתי את השקף על הצורה , עד שהוא כיסה אותה שוב . המשכתי לסובב , ושוב כיסה השקף את הצורה . לצורה א יש סימטרייה סיבובית . ואני התאמתי את השקף של צורה ב לחתול שבלוח . אחר כך הפכתי את השקף , ושוב כיסה השקף את החתול שבלוח . לצורה ב יש סימטרייה שיקופית . ! לצורה יש סימטרייה סיבובית , אם היא מכסה את עצמה כאשר מסובבים אותה . ( בתנאי שמסובבים פחות מסיבוב שלם . ) !  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית