1 לפניכם מרובעים שונים . כתבו בתוך כל זווית : ח ( חדה ) או י ( ישרה ) או ק ( קהה ) . באילו מהמרובעים כל הזוויות ישרות ? מרובע שכל זוויותיו ישרות נקרא מלבן . 2 השלימו למלבנים שונים .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית