הגימטרייה מבוססת על חשבון אותיות לפי ערכיהן . לכל אות בא " ב העברי יש ערך מספרי משלה . ערכי האותיות נקבעו לפי הסדר שלהן ב - א " ב . בעזרת הגימטרייה אפשר לחשב את הערכים המספריים של מילים או של משפטים . 1 לפניכם מפת ארץ ישראל . שמות הערים במפה זו נכתבו במספרים . כתבו מתחת לכל מספר את האות המתאימה לו , ותמצאו את שמות הערים . הוסיפו גם את שם היישוב שאתם גרים בו . 2 כתבו מתחת לכל מספר את האות המתאימה לו .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית