1 כתבו = או = ונמקו . | 600 : 21 40 א | 2 , 000 : 3 69 ב | 1 , 200 : 60 20 ג | 2 , 795 : 7 595 ד | 9 × 39 401 ה | 83 × 7 551 ו | 20 × 29 580 ז | 79 × 81 2 , 409 ח 2 השלימו את סימני הפעולה + או × או - או : . | 325 325 = 0 א | 325 325 = 1 ב  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית