2 פתרו ובדקו . ( אפשר להיעזר בישר המספרים . ) | 282 : 3 = א בדיקה = | 430 : 5 ב בדיקה = | 784 : 8 ג בדיקה = | 570 : 6 ד בדיקה = | 891 : 3 ה בדיקה = | 253 : 11 ו אתגר בדיקה בדיקה : אם לא טעיתם , קיבלתם את התוצאות האלה ( לא לפי הסדר ) : . 23 , 98 , 86 , 95 , 94 , 729 כאן מתאים רב - דף . 4  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית